สาขา ม.เกริก (แฟรนไชส์สาขาแรกของบริษัท)
สาขา ม.เกริก (แฟรนไชส์สาขาแรกข
สาขา สุขุมวิท 71
สาขา สุขุมวิท 71
สาขา มหิดล ศาลายา
สาขา มหิดล ศาลายา
สาขา แจ้งวัฒนะ
สาขา แจ้งวัฒนะ
สาขา ม.กรุงเทพ ศูนย์รังสิต
สาขา ม.กรุงเทพ ศูนย์รังสิต